Auservi Group

Auservi Group

Auservi Group és posiciona en el sector de la seguretat privada amb una àmplia i reeixida experiència en protecci i vigilància de casinos i Establiments d'oci, hotels, centres comercials, espectacles i esdeveniments de gran rellevància, situant-se com a empresa exemplar en el sector de la seguretat privada.

auservi-group.jpg

Reconeguda i amb diverses mencions honorificas atorgades per les diferents autoritats estatals i autonòmiques, AUSERVI GROUP és una companyia de seguretat integral, que desenvolupa com a activitat principal la prestació de Serveis Privats de Vigilància i de Seguretat.

A Espanya, els serveis de seguretat estan regulats per la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, i pel Reial Decret 2364/1994, de 9 de Desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat Privada.

Els vigilants de seguretat es regeixen per les referides lleis, pels seus desenvolupaments reglamentaris posteriors, i reben la formació contínua i el reciclatge anual que determina el Ministeri de l'Interior, entitat que s'adjudica, després de realitzar les proves de capacitació prescrites, la corresponent targeta d'identificació professional (TIP)

Així mateix, comptem amb un equip operatiu totalment professional i experimentat, en constant formació per afrontar i/o evitar actuacions delictives o infraccions en relació amb l'objecte de la seva protecció.

Contacte

C/ Calle Escipión, 36-38 bajos – 08023 Barcelona
auservi@auservigroup.com
93 418 91 57
678 63 24 28

Empreses col·laboradors
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: rgpd@auservigroup.com

Copyright © 2020 Auservi Group. Tots els drets reservats.