Seguretat per a esdeveniments

Seguretat per a esdeveniments

La seguretat de qualsevol esdeveniment o espectacle requereix una important planificació prèvia, analitzant els riscos i les vulnerabilitats. El pla de seguretat ha d'estar perfectament adequat, integrat i coordinat per al correcte desenvolupament de l'esdeveniment o espectacle. Auservi compta amb especialistes experimentats (assessors, directors i caps de seguretat) per a l'assessorament, planificació i implantació del servei.

  • Pla d'Autoprotecció
  • Pla d'Emergència i Evacuació
  • Pla de Control d'accés
  • Pla de Riscos Laborals
  • Pla d'atenció a persones accidentades
  • Pla d'atenció i compliment dels drets dels usuaris
  • Mesures de prevenció contra amenaces terrorista
  • Mesures i protocols interns desenvolupades per AUSERVI GROUP

Contacte

C/ Calle Escipión, 36-38 bajos – 08023 Barcelona
auservi@auservigroup.com
93 418 91 57
678 63 24 28

Empreses col·laboradors
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: rgpd@auservigroup.com

Copyright © 2020 Auservi Group. Tots els drets reservats.